ศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567
รถออกต้นทาง
เส้นทาง
ถึงปลายทาง
มาตรฐาน
ที่นั่งว่าง
ราคา
ขออภัย! ค้นหาไม่พบรถเที่ยวไป
เส้นทางนี้ยังอาจมีรถร่วม บขส.ให้บริการ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
*เวลาที่แสดงเป็นเวลาที่ออกจากสถานีต้นทาง กรุณาตรวจสอบเวลารถออกจากสถานีที่ขึ้นรถจากศูนย์ข้อมูล บขส.โทร 1490

*หมายเหตุ
   - จองไป-กลับ ได้เฉพาะรถมาตรฐานเดียวกันเท่านั้น
   - เวลารถออก เป็นเวลารถออกจากต้นทางของเส้นทางนั้นๆ